niedziela, 27 styczeń 2019 18:39

Jak prawo pracy chroni kobietę w ciąży?

Ciężarna kobieta może liczyć na szczególną ochronę prawną. Niektóre przywileje przysługują jej już w okresie ciąży, podczas gdy inne nabywa dopiero po urodzeniu dziecka. Zgodnie z prawem pracy, naruszenie tych uprawnień przez pracodawcę uznawane jest za wykroczenie karane grzywną. Aby w pełni korzystać z przysługujących kobiecie praw, należy potwierdzić ciążę odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Na jaką ochronę ze strony państwa może liczyć ciężarna?

 

Prawnik prawo pracy - jak wygląda ochrona zatrudnienia?

Zgodnie z prawem pracy, pracodawca nie może rozwiązać lub wypowiedzieć umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego swojej pracownicy. Ochrona ta nie obejmuje kobiet przyjmowanych na okres próbny, który nie przekracza trzydziestu dni. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub okres próbny przekraczający jeden miesiąc, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu nawet w sytuacji zamierzonego rozwiązania po trzecim miesiącu ciąży. Zasada ta nie ma zastosowania do umowy o pracę na czas określony, która zawarta została celem zastąpienia nieobecnego, usprawiedliwionego pracownika. Umowa ulega rozwiązaniu w ustalonym terminie, nawet jeżeli w trakcie jej trwania zastępująca pracownica zajdzie w ciążę.

Czy ciąża ma wpływ na wypowiedzenie umowy o pracę?

Jeżeli pracownica zajdzie w ciążę w okresie wypowiedzenia, prawo pracy również chroni ciężarną - pracodawca ma wówczas obowiązek wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Jeżeli pracownica sama złoży wypowiedzenie umowy o pracę, a następnie rozpozna u siebie ciążę, może zwrócić się do zwierzchnika z żądaniem wycofania wypowiedzenia. Przełożony musi w takiej sytuacji przychylić się do prośby ciężarnej. W okresie cięży i urlopu macierzyńskiego nie występują żadne przeszkody przed rozwiązaniem umowy o pracę, które wypowiedziane zostało na drodze porozumienia obu stron lub bezpośrednio przez pracownicę. Przełożony ma także inne obowiązki w stosunku do ciężarnej. Musi udzielać jej zwolnień od pracy na zlecone badania, jeżeli nie mogą być one przeprowadzane poza godzinami pracy. Pracownicy przysługuje wówczas prawo zachowania wynagrodzenia za czas nieobecności.

Czy istnieją przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy?

W niektórych przypadkach zachodzą przyczyny, które uzasadnią rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia. Zwykle dotyczy to jednoznacznej winy pracownicy, potwierdzonej przez zakładową organizację związkową. Pracodawca ma prawo do wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego także w przypadku likwidacji zakładu lub ogłoszenia upadłości. Warto pamiętać, że przepisy kodeksu pracy odnoszą się jedynie do kobiet, które zatrudnione zostały na podstawie umowy o pracę. Z ochrony tej nie korzystają ciężarne pracujące w oparciu o umowę o dzieło, umowę zlecenie lub na podstawie innego tytułu cywilnoprawnego. W każdym przypadku warto jednak skonsultować się ze specjalistą. Adwokat prawa pracy jest w stanie udzielić odpowiednich porad, a także podjąć się reprezentowania kobiety w ciąży na drodze sądowej. Poszukiwania odpowiedniego adwokata można zacząć na stronie http://www.skuteczny-adwokat.com/ na której znajdują się specjaliści w różnego typu sprawach z całej Polski.

 

Biznes

  • 1