czwartek, 25 wrzesień 2014 00:00

Jak zaplanować swój rozwój zawodowy pzez internet

Henry Kissinger – amerykański polityk i dyplomata, laureat Pokojowej Nagrody Nobla powiedział: ”Jeżeli nie wiesz dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd”. Planowanie rozwoju zawodowego pozwala określić jakie masz opcje do wyboru na dalszej ścieżce swojej kariery.

 

Jeśli masz świadomość tego, co wiesz i umiesz oraz dokładną wiedzę o tym, czego potrzebujesz się nauczyć możesz z łatwością wybrać odpowiednią dla siebie drogę. Planowanie kariery pomaga znaleźć ścieżkę rozwoju najlepiej dopasowaną do Twoich celów i aspiracji.

Rynek pracy jest niezwykle dynamiczny, a oczekiwania pracodawców stale się zmieniają. Dzięki znajomości aktualnych oczekiwań, możesz skupić swoje wysiłki na zdobywaniu kluczowych umiejętności potrzebnych pracodawcom i pozostawać lepszym od konkurencji.

Pożądani pracownicy to tacy, którzy posiadają aktualne umiejętności i wiedzę, udokumentowane certyfikatami ze szkoleń oraz doświadczenie zawodowe spełniające lub wykraczające poza wymagania stanowiska. Jak stać się takim pracownikiem? Jak poznać te zmieniające się kryteria i oczekiwania? Gdzie znaleźć odpowiednie szkolenia podnoszące kluczowe kompetencje?

Innowacja w planowaniu kariery

Kustar.pl to serwis, którego celem jest świadczenie e-usługi polegającej na efektywnym zarządzaniu własną karierą zawodową. Serwis przede wszystkim adresowany jest do specjalistów z sektora biznesu, którzy chcą efektywnie zarządzać swoją karierą.

Portal pozwala na interaktywne planowanie ścieżki kariery poprzez określanie przez użytkownika dotychczasowej historii zatrudnienia, kompetencji oraz aspiracji. Serwis po podaniu określonych danych symuluje najbardziej prawdopodobne możliwości rozwoju ścieżki kariery. Użytkownik otrzyma informacje o etapach ścieżki kariery (w tym szkolenia zewnętrzne), które powinien zrealizować, aby zwiększyć szanse na pozyskanie pożądanego stanowiska pracy.

Podstawowe funkcjonalności systemu:

- funkcjonalność określania szansy na pozyskanie konkretnego stanowiska pracy w oparciu o posiadane kompetencje i doświadczenie.

- funkcjonalność semantycznej analizy ogłoszeń o prace.

- funkcjonalność automatycznego proponowania szkoleń uzupełniających kompetencje i umiejętności użytkownika.

- funkcjonalność automatycznej analizy luk kompetencyjnych użytkowników i budowania rekomendacji w zakresie budowy programów szkoleń dla firm świadczących tego typu usługi (drugiej grupy docelowej e-usługi.

- funkcjonalność zaawansowanego, automatycznego wyszukiwania ofert pracy opublikowanych w Internecie, w celu wzbogacenia wiedzy o oczekiwaniach pracodawców.

Głównym celem serwisu jest stworzenie możliwości użytkownikom indywidualnym na efektywne zarządzanie swoją karierą, poprzez jej planowanie, ocenę kompetencji w perspektywie poszczególnych stanowisk pracy oraz pozyskanie wiedzy o sposobach zapełnienia swoich luk kompetencyjnych. Równolegle serwis pozwoli na efektywną sprzedaż usług firm szkoleniowych.

Serwis odpowiada za zasadniczą potrzebę specjalistów sektora biznesu, jaką jest potrzeba samorealizacji i podejmowania właściwych wyborów dotyczących rozwoju własnej ścieżki kariery.

Portal Kustar.pl powstał w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Zawodowego.

Biznes

  • 1