środa, 08 listopad 2017 08:58

Jaki kurs BHP wybrać?

Szkolenia BHP przewidywane przez prawo dzielą się na dwa rodzaje. Są one dostosowane do ludzi na różnych stanowiskach pracy także z uwzględnieniem ich stażu oraz aktualnego położenia w karierze zawodowej. Pierwszym rodzajem kursu BHP jest tak zwane szkolenie wstępne, a drugim szkolenie okresowe.

Czym charakteryzuje się szkolenie wstępne? Otóż pełnienie niektórych zawodów wiąże się z obowiązkiem przejścia kursu bezpieczeństwa. Obowiązek ten jest rzecz jasna uregulowany prawnie. To pracodawca ma zadbać o przeszkolenie pracownika, w zakresie BHP. Kursy BHP przygotowują do pełnienia zawodu z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz wskazują na zagrożenia, które są nierozerwalnie związane z niektórymi stanowiskami pracy. Szkolenie wstępne dzieli się na instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Ten pierwszy etap pomaga pracownikowi zapoznać się z ogólnymi przepisami BHP, zasadami bezpieczeństwa, pierwszej pomocy oraz tym podobnymi. Natomiast drugi etap nauki - instruktaż stanowiskowy - koncentruje się na zagrożeniach konkretnie związanych ze stanowiskiem, do jakiego jest przygotowywana dana osoba.

Porozmawiajmy więc teraz chwilkę o drugi rodzaju szkolenia BHP, jakim jest szkolenie okresowe. Pracownicy, a także osoby z wyższych stanowisk, którzy z racji swych zawodów i pozycji muszą posiadać wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, powinni regularnie korzystać z okresowych szkoleń BHP. Oto ich rodzaje:

- Szkolenie BHP dla pracodawców oraz osób, które kierują pracownikami. Jest organizowane nie rzadziej niż co pięć lat.

Szkolenie BHP dla pracowników na stanowiskach roboczych. Takie szkolenia odbywają się w miejscu pracy i mają charakter roboczy. Przeprowadza się je co rok lub trzy lata - w zależności od zagrożenia na danym stanowisku.

- Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych. Jest organizowane nie rzadziej niż na pięć lat.

- Szkolenie BHP dla pracowników służby BHP. Jak widać, ludzie pilnujący bezpieczeństwa w naszych zakładach pracy, także muszą ciągle kształcić się w tej dziedzinie. Dzięki temu doradztwo BHP, obsługa BHP, czy też inne usługi z tego zakresu są świadczone przez ludzi dobrze przygotowanych i posiadających aktualną wiedzę. Kursy tego typu organizowane są nie rzadziej niż raz na pięć lat.

- Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. Przeprowadzane nie rzadziej niż raz na sześć lat.

To już wszystkie rodzaje kursów BHP. Niestety, niektórzy uważają takie szkolenia za niepotrzebną formalność lub stratę czasu. Lepiej trzymać się z dala od takich poglądów. Doświadczenie pokazuje, że trzymanie się do zasad BHP już niejednemu człowiekowi uratowało życie! Dlatego kiedy uczestniczysz w szkoleniach BHP, pilnie słuchaj oraz traktuj zdobywaną tam wiedzę jak najbardziej poważnie.

Biznes

  • 1