środa, 30 październik 2019 08:42

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo BHP w miejscu pracy?

Szkolenie BHP Szkolenie BHP

Jednym z elementarnych praw każdego pracownika jest możliwość wykonywania czynności służbowych w bezpiecznych i higienicznych warunkach pracy. Działania związane ze stanem BHP w zakładzie pracy leżą po stronie pracodawcy, co wynika z przepisów kodeksu pracy.

O co musi dbać pracodawca w kontekście BHP? 

Według prawa pracodawca obowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników, poprzez zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków w miejscu pracy, przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Poza samym organizowaniem pracy w sposób zgodny z przepisami BHP, pracodawca ma również zapewniać przestrzeganie takich zasad w miejscu pracy oraz wydawać polecenia usunięcia ewentualnych uchybień w zakresie BHP, kontrolując przy tym, by polecenia zostały wykonane. Pracodawca ma reagować na potrzeby w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udoskonalać poziom ochrony, gdy zmieniają się warunki wykonywania obowiązków. Odpowiada on także za rozwijanie spójnej polityki w ramach zapobiegania wypadkom oraz chorobom zawodowym, uwzględniając przy tym również kwestie organizacyjne, techniczne czy czynniki środowiska pracy.  

Obowiązkiem pracodawcy są również działania profilaktyczne, które mają na celu ochronę zdrowia osób młodocianych, niepełnosprawnych oraz pracownic w ciąży i karmiących piersią. Wreszcie pracodawca musi zapewniać wykonanie wszelkich nakazów i komunikatów od organów nadzoru nad warunkami pracy, a także zaleceń inspektora pracy. Pracodawca może wdrażać w swojej firmie systemy pomagające zapobiegać chorobom związanym z pracą. Do tego niezbędna jest kadra posiadająca odpowiednie uprawnienia audytorskie. Konieczne kwalifikacje pracownik może nabyć na specjalnym szkoleniu, o czym więcej można przeczytać tutaj: https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/kurs-dla-audytorow-wiodacych-rozszerzenie-o-norme-iso-450012018-rejestrowany-w-cqi-irca/

Kto ponosi koszty związane z BHP i jakie są obowiązki informacyjne pracodawcy?  

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy, spoczywają w pełni na pracodawcy i nie mogą w żadnym zakresie obciążać pracowników. Sam pracodawca posiada również obowiązki związane z kwestiami informacyjnymi. Musi on przekazać pracownikom wszelkie informacje dotyczące zagrożenia zdrowia i życia w danych warunkach pracy oraz w związku z konkretnymi stanowiskami, w tym o zachowaniu w przypadku awarii oraz sytuacji zagrożenia. Tłumaczy on również jakie działania ochronne i zapobiegawcze zostały podjęte, by wyeliminować lub ograniczyć takie zagrożenia.  

Biznes

  • 1