piątek, 03 sierpień 2018 20:59

Monitorowanie rynku olejowego przez fiskus

Funkcjonowanie rynku olejowego w Polsce staje się monitorowane. Dlaczego? Na czym polega kontrola tych, którzy kupują olej opałowy i kto za nią odpowiada?

Z jakich powodów zakres kontroli zostanie zwiększony? Obowiązkowym wpisom podlegają obecnie tylko przedsiębiorcy, np. hurtownia paliw, ale ma się to zmienić i wpisu będzie musiał dokonać także każdy indywidualny nabywca, który zechce kupić tańszy olej do celów grzewczych.

Zwiększony monitoring rynku olejowego

Do tej pory szczegółowemu nadzorowi podlegali tylko przedsiębiorcy, którzy musieli składać oświadczenia o transporcie paliw, olejów rzepakowych. Monitorowaniu podlegają także transporty oleju opałowego powyżej 500 litrów. Nadzór ten prowadzą urzędy skarbowe. Zakres kontroli ulegnie poszerzeniu. Do rejestracji w urzędach zostaną zobowiązane także małe firmy, spółdzielnie oraz osoby fizyczne. Fiskus prowadzi elektroniczny rejestr, aby na bieżąco kontrolować rynek olejowy. Dotychczas oświadczenia składane są głównie w formie papierowej. Nowe przepisy wprowadzają zmianę w postaci wyłącznie elektronicznej bazy SENT.

W oświadczeniu trzeba udzielić informacji o rodzaju, typie i liczbie posiadanych urządzeń grzewczych. Trzeba podać adres ich przechowywania. W przypadku, gdy odbiorca jest osobą fizyczną konieczne będzie podanie imienia, nazwiska, numeru dowodu osobistego oraz PESEL. W bazie SENT trzeba będzie dokonywać rejestracji każdej transakcji, niezależnie od ilości nabywanego oleju. Wniosek o rejestracje nie będzie podlegał opłacie skarbowej.

Małe firmy, spółdzielnie mieszkaniowe i osoby indywidualne, które zużywają paliwa olejowe dla celów grzewczych, będą zmuszone do rejestracji w skarbówce jako „zużywający podmiot olejowy”. Temu obowiązku będą podlegali także sprzedawcy, którzy zarejestrują się jako „pośredniczące podmioty olejowe”. W ten sposób wszyscy trafią do elektronicznego rejestru prowadzonego przez fiskus.

Cel zwiększonej kontroli

Nowelizacja zdaniem ekspertów przyczyni się do uszczelniania obrotu olejem opałowym i napędowym. Zaostrzony monitoring dysponowania paliwami wynika głównie z licznych nieprawidłowości w tym sektorze. Olej opałowy często wykorzystywany jest jako olej napędowy. Ta sytuacja jest podyktowana stawką podatku. Ta w przypadku oleju napędowego jest niemal pięciokrotnie wyższa od stawki w przypadku oleju opałowego.

Biznes

  • 1