piątek, 06 kwiecień 2018 06:48

Obowiązkowe szkolenia bhp

Wydaje się, że jeśli chodzi o konieczność przeprowadzania skutecznych szkoleń bhp, świadomość pracodawców z roku na rok wzrasta. Dotychczas bowiem, dla wielu z nich szkolenia bhp były tylko przykrym obowiązkiem. Bez wiedzy z zakresu higieny pracy nie sposób bezpiecznie pracować.

Obowiązek pracodawcy

Warto zauważyć, że pracodawca nie tyle powinien, co jest zobligowany do przeprowadzania szkoleń bhp. Kiedy jest to konieczne? Przede wszystkim, w przypadku nowych pracowników. Każdy, kto został właśnie przyjęty do zakładu pracy, przed podjęciem jakichkolwiek działań musi zostać przeszkolony. Warto podkreślić, że w tym przypadku bez znaczenia jest doświadczenie wyniesione z innych zakładów. Nowo przyjęty pracownik mógł wykonywać w poprzedniej pracy bardzo podobne czynności, jednak i tak musi przejść przez szkolenie.

Ponadto, kursy bhp przeprowadza się również wśród pracowników, którzy zostali przeniesieni na inne stanowisko. Bardzo często praca na nowym stanowisku oznacza wykonywanie zupełnie innych czynności, których trzeba się nauczyć. Co więcej, nawet jeśli pracownicy przez wiele lat wykonują tę samą pracę, co jakiś czas powinni być szkoleni. Kursy bhp w takich przypadkach mają za zadanie przypomnieć stare zasady oraz przedstawić te, które w między czasie zostały wprowadzone.

Czym są szkolenia bhp?

Warto nieco przybliżyć przebieg szkoleń bhp. Z czego składają się obowiązkowe kursy bhp? Przede wszystkim, kursanci powinni nauczyć się zasad, jakie zawarte są w przepisach prawnych dotyczących wykonywania danego zawodu. Co więcej, każdy zakład pracy ma również swoje własne regulaminy, określające zasady zachowania higieny pracy.

Kiedy kursanci przyswoją już sobie zasady, powinni w praktyce zobaczyć, jak wykonuje się poszczególne czynności. Szkoleniowiec prezentuje więc po kolei czynności, które od tej chwili należeć będą do obowiązków danego pracownika. Bardzo ważne jest, aby każda czynność została pokazana jak najbardziej szczegółowo. Co więcej, kursy bhp powinny nauczyć jak wykonywać czynności należące do stałych obowiązków pracownika, ale również te, o wykonanie których może być on proszony tylko sporadycznie. Właśnie podczas wykonywania czynności sporadycznych najczęściej dochodzi do wypadków, z powodu braku wprawy pracowników.

Biznes

  • 1