czwartek, 14 wrzesień 2017 12:25

Prowadzenie inwestycji budowlanych

Prowadzenie inwestycji budowlanych nie jest tak trudne i skomplikowane, jak mogłoby się wydawać laikom, niezwiązanym z branżą budowlaną. Konieczna jest jednak znajomość obowiązujących pojęć i przepisów. Kluczową rolę odgrywa Ustawa o Prawie Budowlanym z dnia 7.07.1994r., jednak aby lepiej ją rozumieć, warto zapoznać się z podstawowym opisem przebiegu procesu inwestycyjno-budowlanego, który obejmuje wszystkie etapy, mające doprowadzić inwestycje budowlane do realizacji.

 

Uczestnicy inwestycji budowlanej

Podstawową kwestią są uczestnicy inwestycji, a także ich kompetencje. Za rozpoczęcie procesu odpowiada projektant, którego obowiązkiem jest stworzenie projektu, zgodnego z przepisami oraz niezawierającego żadnych błędów technicznych. Za sprawy organizacyjne odpowiada inwestor, który zajmuje się głównie uzyskiwaniem wymaganych dokumentów, zatrudnieniem kierownika budowy oraz zakupem materiałów. Jest także odpowiedzialny za nadzór przebiegu prac. Realizacja projektu musi być kontrolowana pod kątem przestrzegania przepisów oraz poprawności wykonania, co jest zadaniem dla inspektora. Bezpośrednią odpowiedzialność za pracę ekipy budowlanej ponosi kierownik budowy, który nadzoruje robotników.

Rozpoczęcie inwestycji budowlanej

Inwestycje budowlane rozpoczynają się od otrzymania pozwolenia na budowę, wydawanego przez starostę powiatowego. Następnie, inwestor może wybrać konkretny projekt architektoniczny, spełniający wymagania dotyczące zagospodarowania przestrzennego. Pozwala to wprowadzić inwestycje budowlane w fazę praktyczną, czyli realizację projektu.

Realizacja inwestycji budowlanej

Jest to zadanie dla ekipy budowlanej, prowadzonej i nadzorowanej przez kierownika budowy. Kluczową rolę odgrywa tutaj inwestor, który jest odpowiedzialny za zatrudnienie ekipy budowlanej. Od tego wyboru zależy czas i jakość wykonania projektu, dlatego oferty konkretnych firm budowlanych muszą zostać wnikliwie porównane. Realizacja inwestycji w dużym mieście jest ułatwiona, ponieważ jeżeli interesują nas firmy budowlane Trójmiasto, Warszawa czy Wrocław są miejscami, gdzie znajdziemy ich najwięcej. Specjalizacje różnych firm są odmienne, a należą do nich na przykład wykonawstwo stanów surowych lub generalne remonty, modernizacje i wiele innych. Po geodezyjnym wyznaczeniu lokalizacji obiektu w terenie i wykonaniu przyłączy, można rozpoczynać właściwe prace budowlane. Należy jednak pamiętać o oznaczeniu placu budowy i prowadzeniu dziennika, co należy do obowiązków kierownika.

Odbiór inwestycji budowlanej

Po zakończeniu prac, należy ponownie zwrócić się do starosty powiatowego oraz nadzoru budowlanego, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Zamknięcie inwestycji budowlanej stanowi jej odbiór. Ma on celu sprawdzenie, czy budynek spełnia wszystkie normy, jest całkowicie bezpieczny oraz nie posiada usterek, które w przyszłości mogą powodować problemy w jego użytkowaniu.

www.bauhaus.com.pl

Biznes

  • 1