czwartek, 20 kwiecień 2017 15:08

Sprawdź, jak minimalizować ryzyko inwestycyjne?

Okazuje się, że wiedza o funduszach inwestycyjnych jest w Polsce zależna od stopnia zamożności. Z badań wynika, że aż 91% osób zarabiających ponad 4 000 złotych doskonale wie, czym są fundusze inwestycyjne, ale tylko 60% uzyskujących płacę minimalną zna ten produkt. Co ważne, nadal tylko 20% z tych, którzy posiadają wiedzę na temat funduszy, rzeczywiście nabywają jednostki uczestnictwa. Kolejnych 9% planuje właśnie tak inwestować w przyszłości.

Czym jest ryzyko inwestycyjne?

Ryzyko podejmowane w ramach podejmowania prób pomnażania naszego kapitału to świadomość możliwości osiągnięcia innej stopy zwrotu niż tej, jakiej się spodziewaliśmy. Chcąc zarabiać na oszczędnościach, trzeba zdawać sobie sprawę, że wybierając niektóre instrumenty, można narazić się na stratę części albo całości zainwestowanych środków.

Jednocześnie istnieje pewna zależność – im ryzyko inwestycyjne jest większe, tym większy może być zysk. Ryzyko jest też większe przy inwestycjach długoterminowych. Tak dzieje się w przypadku funduszy inwestycyjnych i dlatego Polacy stawiają przeważnie na te z krótkim terminem obowiązywania.

Dlaczego tak mało osób inwestuje w fundusze?

Wszystko przez obecne ryzyko utraty wniesionego kapitału. Taką przyczynę braku zaangażowania w tego typu inwestycje podało 38% Polaków. Kolejną nadal pozostaje konieczność „zamrożenia” środków na określony czas.

Konieczna jest zmiana świadomości Polaków na temat agresywnych form pomnażania własnych oszczędności. W sposobie zarabiania na nadwyżce pieniędzy jesteśmy bardzo podobni do naszych sąsiadów zza zachodniej granicy. Tylko 12% młodych Niemców nabywa jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Większość z nich odkłada pieniądze na książeczkach oszczędnościowych.

Jak minimalizować ryzyko inwestycyjne?

Osoby, które chcą inwestować swoje oszczędności, ale przed podjęciem decyzji powstrzymuje ich obawa utraty środków, powinny zwrócić uwagę na możliwości minimalizowania ryzyka inwestycyjnego, bo takie istnieją. Możliwe jest między innymi inwestowanie w produkty z krótkim terminem obowiązywania albo zakładanie całego portfela inwestycji.

Sam portfel inwestycyjny jest zbiorem aktywów inwestora. Chodzi przede wszystkim o lokowanie swoich środków w różne fundusze, by w ten sposób minimalizować ryzyko. W razie niepowodzenia inwestor traci kapitał wniesiony do jednego czy kilku funduszy, a nie do wszystkich.

Oszczędności inwestora będą chronione również poprzez inwestowanie w produkty łączone, takie jak fundusz z 6% lokatą. Wtedy część środków jest inwestowanych na lokacie bez ryzyka ich utraty, a część w fundusze inwestycyjne. Taka opcja umożliwia też inwestowanie niewielkich kwot – BGŻ Optima daje szansę skorzystania z tej opcji już przy 3 000 złotych wniesionego wkładu.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że inwestowanie zawsze wiąże się z koniecznością podejmowania ryzyka. Na polskim rynku istnieją jednak takie instrumenty, które pozwalają na jego minimalizację. To idealne rozwiązanie dla osób, które dopiero wkraczają na drogę pomnażania zgromadzonych środków oraz dla tych, którzy chcą zapewnić sobie mniejszy, ale za to pewny zysk.

 

[source 0} {/source}

Biznes

  • 1