czwartek, 09 styczeń 2020 11:23

Sprawy spadkowe –czym są oraz jak wygląda ich przebieg?

Sprawy spadkowe Łódź Sprawy spadkowe Łódź

Do spraw spadkowych zaliczane są wszystkie kwestie związane z dziedziczeniem ustawowym, zachowkiem, testamentem i wydziedziczeniem. Jest to obszar na tyle szeroki, iż wiele osób jest bezradnych w momencie, kiedy ich takie terminy dotyczą.

Można to zaobserwować częstością wyszukiwań w wyszukiwarce Google takich fraz jak „sprawy spadkowe Łódź” „ wydziedziczenie Poznań” czy „testament”. Czego dotyczą oraz jak są przeprowadzane sprawy spadkowe?

Sprawy spadkowe – kwestia dziedziczenia

W przypadku śmierci bliskiej osoby możliwe jest odziedziczenie po niej spadku. Ma to miejsce na podstawie:

  • Reguł ustawowego dziedziczenia, tzn. zasad zawartych w kodeksie cywilnym;

  • Testamentu pozostawionego przez spadkodawcę.

  • W obu powyższych przypadkach należy wziąć pod uwagę regulację kodeksu cywilnego.

Czym jest testament?

Testament jest to dokument, w którym spadkodawca przekazuje wszystko to co posiada dowolnej osobie bądź osobą. Nie występują w tej kwestii żadne ograniczenia. Jednak w sytuacji, gdy w testamencie zostaną pominięte najbliższe osoby spadkodawcy, to niezależnie od wszystkiego, posiadają one prawo do otrzymania zachowku. W przypadku, gdy nie chcemy, aby osoby, które automatycznie mogą otrzymać zachowek go dostały, wcześniej należy je wydziedziczyć. Taki akt powinien zostać uzasadniony bardzo ważnymi argumentami. Spadkobiercy natomiast przypada prawo o odrzuceniu spadku. Musi on wtedy złożyć odpowiednie oświadczenie przed sądem lub u notariusza.

Testament a dziedziczenie ustawowe

W sytuacji, gdy spadkodawca nie zostawił testamentu, konieczne staje się zastosowanie dziedziczenia ustawowego. Odpowiadają one za regulację kręgu spadkobierców, którzy po jego śmierci mają zdolność do odziedziczenia jego majątku, jak i również jego udziały, które przypadają każdemu spadkobiercy. W momencie, gdy spadkodawca nie chce wykluczyć nikogo ze swoich bliskich, nie jest konieczne sporządzenie testamentu. Testament jest przygotowywany po to, aby możliwe było zmienienie zasad dziedziczenia określonych przez ustawy. Testament jest natomiast konieczny w przypadku, gdy spadkodawca ma na celu pominięcie danej osoby lub przekazanie majątku komuś spoza rodziny.

Kolejność dziedziczenia

Gdy zmarły pozostawił potomstwo, wtedy dziedziczą kolejno: dzieci, bądź wnuki i prawnuki, jak i również małżonek.

W przypadku, gdy spadkodawca nie ma dzieci, jeden z rodziców nie żyje, dziedziczą następująco:

  • Małżonka,

  • Żyjący rodzic,

  • Rodzeństwo.

Biznes

  • 1