sobota, 28 listopad 2015 15:30

Umowa rezerwacyjna mieszkania – co to jest?

Przy zakupie mieszkania z rynku pierwotnego można często spotkać się z umową rezerwacyjną. Czy warto ją zawierać i do czego dokładnie służy?

Umowa rezerwacyjna, która nazywana jest także umową warunkową, jest zawierana przez dewelopera i nabywcę w momencie, gdy pojawia się niepewność co do tego, czy wybrana nieruchomość będzie możliwa do zakupu w późniejszym terminie – jest to wobec tego swoista rezerwacja mieszkania, ale ma ona miejsce jeszcze przed zawarciem umowy deweloperskiej, a także późniejszej umowy, której celem jest przeniesienie własności nieruchomości na kupującego.

Kiedy warto zdecydować się na umowę rezerwacyjną?

Jak zostało już wskazane, umowa rezerwacyjna jest polecana do podpisania w sytuacji, gdy nabywca chciałby mieć pewność co do tego, że wyselekcjonowany przez niego lokal z inwestycji mieszkaniowych Warszawy nie zostanie zakupiony przez inną osobę, ale jednocześnie też nie jest 100% pewny co do tego, czy chce dokonać transakcji ostatecznej z deweloperem. Z umową tą wiąże się zwykle niewielka opłata.

Najczęściej umowa ta jest zawierana wtedy, gdy kupujący chce uzyskać kredyt hipoteczny na mieszkanie i musi oczekiwać na decyzję kredytową banku – zbyt długie oczekiwanie bez umowy rezerwacyjnej mogłoby skończyć się podpisaniem umowy na mieszkanie z innym klientem. Również umowa rezerwacyjna stosowana jest wtedy, gdy deweloper nie jest pewny, czy będzie realizować inwestycję, na przykład czeka na uzyskanie finansowania, zmiany w planach. Dla dewelopera umowa rezerwacyjna może być też wskaźnikiem popytu na mieszkania deweloperskie Warszawy.

Obowiązki stron przy umowie rezerwacyjnej

Czas obowiązywania umowy rezerwacyjnej wynosi zwykle kilka miesięcy. W tym czasie deweloper podejmuje zobowiązanie, że nie zawrze innej umowy z klientem na dany lokal, a nabywca (czy też deweloper) ma czas na ostateczne zadeklarowanie, czy chce zawrzeć na dalszym etapie umowę deweloperską. W przypadku, gdy strona, od której zależne jest przeprowadzenie transakcji, zdecyduje się na jej realizację, wtedy druga strona ma obowiązek wziąć w niej udział.

Biznes

  • 1