czwartek, 05 grudzień 2019 14:32

Wybuchowy gigant - przemysł paliwowy.

Paliwa Zareba Paliwa Zareba

W roku 2018 wartość detalicznego rynku paliwowego wynosiła około 138 miliardów złotych - jest to zaledwie promil wartości tego rynku w skali światowej. Obecnie przemysł paliwowy jest gigantyczną gałęzią gospodarki, która stanowi podstawę dla działania innych, równie istotnych.

Rzadko kiedy jednak zastanawiamy się jaką drogę musi przebyć paliwo aby finalnie mogło zostać sprzedane jako gotowy produkt. Gdzie więc zaczyna się jego podróż?

Wycieczka wgłąb ziemi.

Produkcja paliwa (nie licząc paliw gazowych) ma swój początek w wydobyciu ropy naftowej, po serii odpowiednich badań sejsmicznych wykonywany jest głęboki odwiert. Po usunięciu zanieczyszczeń i zbudowaniu stosownej aparatury rozpoczyna się etap odzyskania pierwotnego, następnie przechodzący w odzyskanie wtórne i finalnie odzysk trzeciorzędowy. Przy każdym etapie wykorzystywana jest inna technika wydobycia, aby możliwie zmaksymalizować pozyskane zasoby.

Obróbka ropy naftowej.

Proces ten na miejsce w rafineriach, gdzie w celu podzielenia ropy naftowej na frakcje jest ona poddawana serii zabiegów - takich jak kraking, reforming, destylacja, alkilacja i piroliza. Cały proces przetwarzania wzbogacony jest o różne związki pomocnicze. Efektem działań rafinerii jest wyprodukowanie różnych pochodnych ropy naftowej, przykładowo benzynę ciężką, lekką a także oleje napędowe o zróżnicowanych temperaturach wrzenia. Co do samego składu chemicznego paliwa to właśnie rafineria o tym decyduje. Wypuszcza ona gotowy produkt, który przejmuje już dystrybutor.

Sprzedaż paliwa - ostatnia prosta.

Wpływ na paliwo po wyjściu z rafinerii ma już bezpośrednio dystrybutor, to on kieruje je do zbiorników, którymi dysponuje hurtownia paliw. Później paliwo przewożone jest przy pomocy cystern do ośrodków, gdzie odbywa się sprzedaż detaliczna - czyli stacji benzynowych. One właśnie, obecne w każdym zakątku cywilizowanego świata, zaopatrują większość klientów w paliwo niezbędne do funkcjonowania ogromnej części gospodarki.

Sama jakoś paliwa, która wlewamy do baku, określana jest i kontrolowana przez przepisy prawne, dzięki czemu możemy mieć w zasadzie pewność, że używane przez nas paliwo - bez względu na to, na jakiej stacji tankujemy - będzie spełniało swoje zadanie i nie zaszkodzi naszemu pojazdowi.

Zareba Paliwa - hurtowe paliwo w niskiej cenie.

Biznes

  • 1