środa, 04 październik 2017 10:40

Wykorzystanie monitoringu w ochronie osiedli mieszkaniowych

Ochrona osiedli mieszkaniowych to jedna z możliwych specjalizacji firm ochroniarskich działających w Polsce.

 Jest to także obszar, w którym swoje usługi oferują większe, ogólnopolskie korporacje ochroniarskie. Zazwyczaj ochrona osiedla ma cele takie jak:

  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców,
  • ochrona mienia należącego do spółdzielni mieszkaniowej i mieszkańców przed zniszczeniem i kradzieżą,
  • egzekwowanie ciszy nocnej,
  • dopilnowanie drożności dróg ewakuacyjnych, pożarniczych i ratunkowych,
  • inne zadania ustalone między spółdzielnią lub wspólnotą mieszkaniową a firmą ochroniarską.

Jedną z czynności wykonywanych przez firmy ochroniarskie dla realizacji tych celów jest oczywiście monitorowanie obiektów podlegających ochronie. Środki zastosowane do monitorowania zależą od rodzaju i zakresu usług świadczonych przez firmę na danym osiedlu. 

E-ochrona

W przypadku bardziej okrojonej usługi świadczonej przez firmę ochroniarkę na osiedlu mieszkaniowym, ochrona osiedla może polegać na zdalnym śledzeniu obrazu z kamer zainstalowanych na osiedlu w centrum monitorowania. Dyspozytor śledzi podczas swojego dyżuru obraz z kilkunastu do kilkudziesięciu kamer, dokonując bieżącej oceny sytuacji. W przypadku zaobserwowania przez dyspozytora takiego centrum sytuacji zagrażającej mieniu lub bezpieczeństwu mieszkańców, wzywa on patrol interwencyjny, który znajduje się najbliżej miejsca zdarzenia i powiadamia go o zaistniałej sytuacji. Taka usługa może być ponadto uzupełniona o systemy szybkiego powiadamiania patrolów interwencyjnych danej firmy, umożliwiając mieszkańcom kontakt z ochroną w razie potrzeby.

Ochrona stacjonarna 

Gdy ochrona mienia na osiedlu mieszkaniowym ma charakter stacjonarny, system monitorowania na danym osiedlu może obejmować nie tylko kamery zainstalowane w różnych miejscach obiektu, ale także elektroniczny system obchodów. Ochroniarz wykonujący swoje obowiązki (np. obchód) dysponuje wówczas specjalnym czytnikiem, który musi przyłożyć do zadanego podczas obchodu miejsca. Zebrane z czytników informacje pozwalają kontrolować wykonanie obowiązków. Ponadto taki czytnik przesyła informacje w przypadku nieprawidłowości tj. napaści na ochroniarza lub zasłabnięcie, co pozwala na szybszą reakcję ze strony patrolu interwencyjnego lub służb interwencyjnych i ratunkowych.

Biznes

  • 1