czwartek, 18 luty 2021 12:14

Bezpieczeństwo a transport drogowy materiałów niebezpiecznych

transport materiałów niebezpiecznych transport materiałów niebezpiecznych

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych budzi wiele wątpliwości. Pytanie o jego bezpieczeństwo zadają sobie w szczególności osoby, które decydują się na import towarów z Chin

. Transport na taką skalę to duże przedsięwzięcie, a więc należy się do niego odpowiednio przygotować. Co warto wiedzieć o przewozie materiałów niebezpiecznych drogą lądową? Dowiesz się z naszego artykułu. Zapraszamy do lektury!

 

Czym są materiały niebezpieczne?

Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę są materiały niebezpieczne. Otóż są to takie ładunki, które ze względu na posiadane właściwości mogą stwarzać nagłe oraz niekontrolowane niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia, jak również wpływać w sposób negatywny na środowisko, a także zagrażać dobrom materialnym i porządkowi generalnemu.

Biorąc pod uwagę wszystkie te aspekty widać wyraźnie, że przy transporcie tego typu towarów konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów krajowych (w przypadku transportu wewnątrzpaństwowego), jak i międzynarodowych (np. w przypadku importu towarów). Oznaczenia wszystkich materiałów niebezpiecznych można znaleźć w specjalnym katalogu stworzonym przez ONZ, w którym sklasyfikowane są chociażby takie towary, jak benzyna, akumulatory, kleje, farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, nawozy, alkohole techniczne, baterie, sztuczne ognie itp.  

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych – najważniejszy dokument

transporcie materiałów niebezpiecznych najważniejszym dokumentem jest karta charakterystyki towaru. To ona określa, jakie zagrożenie stwarza przewożony materiał oraz w jakich warunkach powinien być przechowywany. Dotyczy to zarówno transportu drogowego materiałów niebezpiecznych w cysternach, jak i ciężarówkach.

Karta charakterystyki towaru informuje także o tym, jakie kroki należy przedsięwziąć w momencie, gdy substancja rozprzestrzeni się w sposób niekontrolowany. Dzięki temu dokumentowi zyska się także wiedzę o tym, jakie działania podjąć w celu ochrony zdrowia i życia, a także środowiska naturalnego.

W karcie charakterystyki wyszczególnionych jest 16 sekcji, w których znajdują się określone informacje o danym towarze. Dla importerów z Chin najistotniejsza jest sekcja 14, w której znajdują się szczegółowe dane dotyczące klasyfikacji transportowej, zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi, które odnoszą się do przewozu materiałów niebezpiecznych. W przypadku transportu drogowego tychże ładunków obowiązuje Umowa ADR.

Bezpieczeństwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych

Za bezpieczeństwo w transporcie drogowym materiałów niebezpiecznych odpowiadają bardzo rygorystyczne kryteria. Wiele towarów jest całkowicie wykluczonych z transportu międzynarodowego, dlatego w niektórych przypadkach nie ma najmniejszej możliwości na import danych towarów z Chin. To wszystko ze względów bezpieczeństwa. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko, które mogłoby wystąpić w przypadku przewozu materiałów niebezpiecznych. Bardzo precyzyjne informacje na ten temat znajdują się w Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, gdzie mowa jest m.in. o środkach transportu drogowego, czyli ADR.