środa, 17 luty 2021 11:42

Rezygnacja z polisolokaty - jak zrobić to skutecznie?

Rezygnacja z polisolokaty Rezygnacja z polisolokaty - Źródło: pixabay.com Licencja: https://pixabay.com/pl/service/license

Polisolokaty mogą kojarzyć nam się nieco negatywnie. Co chwile słyszmy o pewnych niedogodnościach, spowodowanych chęcią pomnożenia swoich oszczędności w ten sposób.

Przedstawiciele firm obiecywali złote góry i duże zarobki, większe niż na tradycyjnych lokatach. Wisienką na torcie miała być polisa ubezpieczeniowa. Jak się często okazuje, charakteryzują ją jednak wysokie opłaty likwidacyjne. Istnieją jednak możliwości rezygnacji z polisolokaty. W jaki sposób to zrobić? Zapraszamy do zapoznania się, ze skutecznymi sposobami.

Czym są polisolokaty?

Polisolokata, jak już wcześniej wspomnieliśmy jest tu produkt ubezpieczeniowy z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Jest ona zawierana nie z bankiem, jak to bywa w przypadku klasycznych lokat, lecz z towarzystwem ubezpieczeniowym. Popularność polisolokat wyniknęła z początkowego braku objęcia ich podatkiem Belki. Wszelkie znane firmy, które były poniekąd gwarantem uczciwości i przejrzystych warunków przyciągały rzesze klientów.

Jak się niestety potem okazało, rezygnacja z tego typu rozwiązania była bardzo kosztowna. Opłaty likwidacyjne były i są czasami na tyle wysokie, sięgając nawet 90 % kapitału, który został ulokowany, co stanowi wielką niedogodność dla klientów. Czy jest jakiś sposób aby zrezygnować z polisolokaty bez tak dużej starty?

Rezygnacja z polisolokaty bez ponoszenia kosztów likwidacyjnych

Oczywiście, istnieją sposoby, aby odstąpić od polisolokaty bez dodatkowych kosztów. Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy uczynić jest zastosowanie pisemnego odstąpienia od umowy, bezpośrednio do ubezpieczyciela. Takie pismo powinno zawierać informacje o chęci wypłaty wszystkich środków, oraz uzasadnienie swojego stanowiska. Umowy polisolokat, często zawierają niedozwolone treści, które są sprzeczne z interesami klienta. Istnieje więc duża szansa udanego przedsięwzięcia.

Można powołać się również na stanowisko Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wielokrotnie już podważano zasadność pobierania wysokich opłat likwidacyjnych, w przypadku gdy klient chce odstąpić przedterminowo od umowy.

Gdy spotkamy się z odmową przyjęcia naszych warunków, możemy jeszcze raz wystosować pismo o podobnym wydźwięku.

Rezygnacja z polisolokaty – zgłoś się do specjalistów

Jeżeli spotkamy się z kolejną odmową, zawsze możemy skorzystać z usług kancelarii, które kompleksowo zajmują się takimi sprawami, np. https://oplatylikwidacyjne24.pl/rezygnacja-polisolokaty/ Warto zaufać wyspecjalizowanemu w dziedzinie odzyskiwania opłat lkiwdacyjnych adwokatowi lub radcy prawnemu, bo dzięki jego pomocy, możemy odzyskać znaczenie wyższe kwoty, niż zrobilibyśmy to samodzielnie. Często stwierdzane są abuzywne (nielegalne) treści zawarte w umowach, co może być podstawą do dalszych, skutecznych działań. Prawo w większości przypadków stoi po stronie klientów, jest więc bardzo duża szansa na zwycięstwo i odzyskanie utraconych pieniędzy.

Inne sposoby rezygnacji z polisolokat

Istnieją również inne sposoby na to, aby próbować z korzyścią wyjść z tej sytuacji. Na samym początku warto porozmawiać z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej, który obsługuje konkretne polisolokaty. Można zapytać ubezpieczyciela, na jaką kwotę możemy liczyć po rezygnacji z polisolokaty oraz przekonać go do braku zasadności pobierania tak wysokich opłat.

Takie rozmowy jednak często mogą skończyć się niepowodzeniem. Jeżeli nasze argumenty nie przekonują firmy do odpowiednich kroków, możemy sprawę przekazać do rzecznika finansowego, który poprowadzi mediację między towarzystwem ubezpieczeniowym, a klientem. Jeżeli ubezpieczyciel odmówi, musi uzasadnić swoją decyzję. W przypadku braku pozytywnych skutków mediacji, ostatnią możliwością zdaje się być droga sądowa, zarówno w formie zbiorowej, jak i indywidualnej.