wtorek, 05 wrzesień 2023 08:58

Jakie są najpopularniejsze typy funduszy ETF na rynku?

inwestowanie z Saxo inwestowanie z Saxo pexels

Fundusze ETF zdobyły w ostatnim czasie olbrzymią popularność jako narzędzie inwestycyjne. Mimo, że istnieją one na rynku już 30 lat, jest to innowacyjny instrument inwestycyjny, pozwalający na łatwe zdywersyfikowane inwestowanie w różne aktywa. To właśnie ta różnorodność jest jedną z przyczyn dużej popularności ETF-ów, dzięki czemu będziecie mogli wybrać ten, który was najbardziej interesuje.

 1. Fundusze ETF na akcje: Pierwszym typem funduszy ETF, jaki kiedykolwiek powstał, były fundusze na indeksy giełdowe. Popularnie Fundusze ETF na akcje są najliczniej reprezentowane na rynku. Obejmują one różne indeksy giełdowe, od największych takich jak S&P 500, Dow Jones czy Nasdaq, poprzez indeksy na akcje reprezentujące sektory branżowe, np. technologie, finanse, czy nieruchomości, aż do indeksów mniejszych parkietów. Inwestując w tego typu ETF-y można łatwo nabyć udziały w wielu spółkach, co pozwala na dywersyfikację portfela i ograniczenie ryzyka związanego z inwestowaniem w pojedyncze akcje. Praktycznie każdy broker na rynku pozwala na inwestycje w tego typu fundusze ETF.

2. Fundusze ETF na obligacje: Obligacje, czyli dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy i korporacje, oferują stabilny zysk przy stosunkowo niskim ryzyku. Fundusze ETF na obligacje również są obarczone niższym ryzykiem i pozwalają na łatwe dostosowanie alokacji portfela do zmieniających się warunków rynkowych i oprocentowania. Są one świetnym uzupełnieniem portfela..

3. Fundusze ETF na surowce: Inwestowanie w ETF-y nie ogranicza się do inwestowania w papiery wartościowe. Zlecenia można zakładać także na fundusze na surowce. Każdy rodzaj surowca notowany na światowych giełdach może być aktywem bazowym. Większość dużych brokerów udostępnia tę usługę, np. inwestowanie z Saxo w fundusze towarowe na złoto, srebro, ropę, gaz czy metale przemysłowe. Oferują one inwestorom możliwość uczestnictwa w zmianach cen surowców bez konieczności fizycznego ich posiadania. Takie podejście pozwala na wykorzystanie potencjalnych zysków z rynków surowców bez konieczności ich przechowywania i posiadania fizycznych produktów.

4. Fundusze ETF na rynki zagraniczne: Dzięki tym funduszom można inwestować w aktywa notowane na giełdach zagranicznych. Uwzględniają one rynki wschodzące, czyli krajów rozwijających się. Dają możliwość uczestniczenia w potencjalnym wzroście zagranicznych, nawet bardzo egzotycznych gospodarek i sektorów branżowych.

5. Fundusze ETF na kryptowaluty: Wraz z rosnącą popularnością kryptowalut, fundusze ETF również zyskały na popularności. Niektóre waluty osiągnęły olbrzymią wycenę, ponieważ wydobycie nowych jednostek staje się bardzo kosztowne. Dzięki funduszom ETF na kryptowaluty możemy inwestować w kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum czy Ripple, bez konieczności zakładania portfela kryptowalutowego czy korzystania z giełd kryptowalutowych. Warto jednak zaznaczyć, że inwestycje w kryptowaluty wiążą się z wyższym ryzykiem i zmiennością cenową, więc takie samo ryzyko przenosi się na ETF.

6. Fundusze ETF na sektory branżowe: Bardzo interesująca opcja są fundusze ETF na sektory branżowe, które skupiają się na określonych branżach gospodarki. Fundusze te mogą łączyć rynek akcji, surowców i inne. Wybierając te fundusze mamy możliwość inwestowania w naprawdę szeroki zakres branż dywersyfikując nasz portfel inwestycyjny.

7. Fundusze ETF na strategie czynnikowe: Bardziej skomplikowane są fundusze ETF na strategie czynnikowe. Ten typ funduszy wykorzystuje różne wskaźniki i filtry, umożliwiając wybór akcji na podstawie określonych czynników takich jak wielkość rynkowa, wycena, płynność czy jakość zarządzania. Najprościej mówiąc, fundusz ten łączy aktywa na podstawie wcześniej zdefiniowanych i znanych parametrów wyboru aktywów bazowych.

Jak widać, fundusze ETF to bardzo atrakcyjny i różnorodny instrument finansowy. Umożliwia to dopasowanie ich do prawie każdej strategii inwestora. Nieważne czy inwestujemy w długo czy krótkoterminowe zyski. Co ważne, fundusze ETF przenoszą ryzyko inwestycyjne aktywów bazowych. Mamy pełną świadomość ryzyka i możemy dobrać dla siebie niskoryzykowne fundusze na obligacje lub bardziej rentowne, ale obarczone ryzykiem ETF na kryptowaluty. Wybór należy wyłącznie do inwestora.