poniedziałek, 15 luty 2021 16:59

Na czym polegają badania środowiskowe geotechniczne?

Badania środowiskowe Badania środowiskowe

Przed rozpoczęciem każdej budowy, czy to domu jednorodzinnego, czy hali przemysłowej, zaleca się wykonanie badań środowiskowych geotechnicznych, czyli w praktyce – badań gruntu. Po co to się robi, ile kosztuje i jakie korzyści generuje? Przedstawiamy, co warto wiedzieć na temat badań geotechnicznych gruntu.

Na czym polegają badania gruntu?

Badanie środowiskowe geotechniczne to badanie gruntu, którego celem jest analiza warstw oraz rodzaju podłoża, a także poziomu wód gruntowych. Na tej podstawie klasyfikuje się obiekty do jednej z trzech kategorii geotechnicznych, co ma potem wpływ na ostateczny projekt obiektu. Co istotne, w wielu przypadkach wykonanie badań środowiskowych jest niezbędne do tego, aby w ogóle uzyskać pozwolenie na budowę. W przypadku domów jednorodzinnych zwykle wystarczy ogólna analiza, aczkolwiek im cięższy obiekt i bardziej zaawansowane technologie posadowienia, tym badanie musi być bardziej szczegółowe.

Na badanie podłoża najlepiej zdecydować się wtedy, gdy już wiadomo, w jakim miejscu budowany będzie obiekt. Dzięki temu można precyzyjnie określić miejsce odwiertów, co obniża koszty przedsięwzięcia (w innym wypadku należałoby je wykonać na całej działce, co zwiększa nakład pracy, czasu, a co za tym idzie, cenę tego badania). Przy czym, mimo wszystko, i tak zaleca się wykonanie co najmniej trzech odwiertów, aby móc uzyskać miarodajne wyniki. Badania środowiskowe opisuje szerzej specjalista (geodev.pl), który może przedstawić ci krok po kroku, jak przebiega cały proces.

Kto może wykonać i ile kosztują badania środowiskowe geotechniczne?

Badania geotechniczne mogą być wykonywane wyłącznie przez firmy, ekspertów, którzy posiadają do tego uprawnienia. Najczęściej jest to geolog posiadający kwalifikacje geologiczne kategorii 5 i 7. Na podstawie przeprowadzonych badań, wystawia dokumentację geologiczno-inżynierską, w której zawarte są m.in. takie informacje jak nośność podłoża, poziom wód gruntowych, a także zalecenia związane z zabezpieczeniem terenu, odwodnieniem.

Jak zamówić takie badania? Musisz zgłosić się do firmy geotechnicznej, która się w tym specjalizuje i dostarczyć wymagane dokumenty. Gdy kwestie formalne zostaną załatwione, rozpoczynane są badania terenowe, m.in. odwierty, sondowanie CPT/CPTU. Następnie przeprowadzane są badania laboratoryjne pobranych próbek gruntu, by na końcu wydać stosowną dokumentację badań podłoża gruntowego, czy opinię geotechniczną.

Średni koszt badań środowiskowych geotechnicznych wynosi 1000-1500 zł, aczkolwiek należy tu podkreślić, że wszystko zależy od tego, jaka konstrukcja będzie budowana na danym terenie, i co za tym idzie, jak szczegółowa analiza jest konieczna. Ponadto w przypadku większości domów jednorodzinnych, takie badania są wymagane, aby uzyskać pozwolenie na budowę.

Badania geotechniczne – korzyści

Uzyskanie pozwolenia na budowę to nie główna korzyść wynikająca z przeprowadzenia badań. Dzięki temu, że wiadomo, jaki rodzaj podłoża występuje na działce, można określić optymalne technologie wykorzystywane podczas budowy i uniknąć niespodzianek związanych m.in. z zalewaniem fundamentów w wyniku wysokiego poziomu wód gruntowych. Można się przed tym zabezpieczyć i w przyszłości użytkować budynek bez tego typu problemów. A z praktycznych zalet, badanie generuje spore oszczędności podczas budowy, dzięki temu prace przebiegają w sposób przewidywalny, nie są wydłużone z powodu komplikacji związanych z gruntem.