poniedziałek, 26 październik 2020 15:50

Restrukturyzacja firmy - o czym nie można zapomnieć?

upadłość i restrukturyzacja firmy upadłość i restrukturyzacja firmy

Zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa spowodowane są wysokimi kosztami działalności, niską jakością produktów, wzrostem konkurencyjności i przeobrażeniem polityki gospodarczej. Istnieją jednak różnorodne typy restrukturyzacji. Każdy z nich ma swoje cele i określony tryb postępowania.

Typy

Restrukturyzacja obejmuje działania, mogące podnieść wartość danego przedsiębiorstwa. Proces transformacji przeprowadza się w celu uniknięcia upadłości firmy. W trakcie postępowania zawierane są prawomocne porozumienia z wierzycielami. Do działań transformacyjnych zalicza się m.in. fuzje i przejęcia – https://www.tgc.eu/specjalizacje/transakcje-ma.  W sektorze restrukturyzacji wyróżnia się różnorodne typy postępowań. W przypadku kreatywnych działań tworzone są zmiany czasowe, których efektywność nie jest natychmiastowa. Restrukturyzacja antycypacyjna opiera się na koncepcji benchmarkingu. Przedsiębiorstwo zostaje wówczas zestawione z firmą, wykazującą działania o podobnym profilu.  Restrukturyzacja dotyczy m.in. organizacji pracy, zatrudnienia czy też osiąganych wyników finansowych. Transformację dostosowawczą inicjuje jednostka odnotowująca niewielkie zyski. Restrukturyzacja naprawcza obejmuje zmiany mogące ustabilizować działania przedsiębiorstwa.

Postępowanie

Reforma firmy może polegać na zawarciu układu. Jest to najszybszy i najmniej skomplikowany proces w sektorze restrukturyzacji. Postępowanie umożliwia przeprowadzenie go w wyniku uzbierania przez dłużnika głosów wierzycieli. Restrukturyzacja nie wymaga wówczas ingerencji instytucji sądowej. Dłużnik odpowiada za zawarcie umowy z przewodniczącym układu o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania. Nie traci on również możliwości koordynowania przedsiębiorstwem w czasie procesu układowego. Uproszczoną wersją restrukturyzacji jest postępowanie przyśpieszone. W tego typu sytuacjach sąd wyznacza nadzorcę odpowiedzialnego za poinformowanie wierzycieli o zainicjowaniu postępowania restrukturyzacyjnego. Koordynujący podmiot ma również dostęp do dokumentacji przedsiębiorstwa. W przypadku postępowania sanacyjnego zewnętrzne jednostki mają prawo ingerować w strukturę przedsiębiorstwa. Przeprowadzany jest również merytoryczny i obiektywny audyt, obejmujący różnorodne obszary. Po sporządzeniu spisu wierzytelności dłużnik może zawrzeć układ z wierzycielami. Działania sanacyjne mają na celu poprawienie sytuacji finansowej firmy. Chronią one również przedsiębiorstwo przed postępowaniem egzekucyjnym. Informacje na temat wsparcia profesjonalistów w tym sektorze dostępne są na stronie internetowej https://www.tgc.eu/specjalizacje/upadlosc-i-restrukturyzacja.

Restrukturyzacja może polepszyć sytuację przedsiębiorstwa odnotowującego duże straty spowodowane zewnętrznymi lub wewnętrznymi czynnikami. Warto wejść na stronę kancelarii prawniczej tgc.eu, by znaleźć szczegółowe informacje na temat możliwości postępowania w przypadku tego typu operacji. 

Media

artykuły sponsorowane copywriting