poniedziałek, 30 sierpień 2021 15:30

Sporządzanie umów: na co zwracać uwagę?

Adwokaci Warszawa Adwokaci Warszawa pexels

Umowa powinna określać obowiązki obu stron, termin wykonania, ewentualną możliwość odstąpienia od umowy i konsekwencje związane z niewykonaniem albo niewłaściwym wykonaniem postanowień.

Wbrew pozorom przygotowanie dokumentu, który w sposób należyty zabezpieczy interesy nie jest takie proste i wymaga wiedzy oraz doświadczenia. Na co zwrócić uwagę przy sporządzaniu umowy? Sprawdź, jak ustalać warunki biznesowe i gdzie można uzyskać pomoc w zakresie sporządzania umów.

Jak umowa może zapewnić bezpieczeństwo ekonomiczne?

Każda umowa, którą zamierzasz podpisać powinna zostać przygotowana tak, aby należycie zabezpieczać interesy obu stron. Chociaż kluczowe wydaje się być ustalenie warunków biznesowych, takie ustalenia nie mają znaczenia, jeśli konkretne zapisy umowy nie zostaną prawidłowo sformułowane. Dotyczy to szczególnie aktów prawnych regulujących stosunki umowne – to od postanowień umowy zależy, czy jakiekolwiek zobowiązanie w ogóle istnieje.

Najprostsza opcja to gotowe wzory umów dostępne w sieci, które jednak trzeba odpowiednio zmodyfikować, aby pasowały do danej sprawy i sytuacji obu stron, a to może już stanowić problem dla osoby niezaznajomionej ze specyficznym językiem prawniczym. Umowa ma być jasna i klarowna, a wszelkie zapisy napisane rzeczowym i zrozumiałym językiem. W razie jakichkolwiek wątpliwości, najlepiej skonsultować się z prawnikiem, co pozwoli zapobiec wystąpieniu konfliktu interesów.

Sporządzenie umowy zlecone prawnikowi

Zlecenie przygotowania umowy prawnikowi to dobre rozwiązanie, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz przeprowadzić proces podpisywania umowy w sposób, który zapewni Ci bezpieczeństwo ekonomiczne. To także korzystna opcja dla każdego, kto planuje sporządzenie umowy o roboty remontowe, umowy najmu mieszkania, umowy przedwstępnej czy umowy darowizny nieruchomości.

Bardzo częstym błędem jest brak określenia terminów czy mylne rozumienie znaczenia pojęcia słów „zadatek” i „zaliczka”. W takich sytuacjach błąd może wiązać się z dodatkowymi kosztami oraz koniecznością rozstrzygnięcia ewentualnego sporu w sądzie. Problemom, jakie może spowodować niepoprawna konstrukcja umowy można łatwo zaradzić – wystarczy skorzystać z pomocy profesjonalistów i poczekać aż Adwokaci Warszawa zadbają o uregulowanie praw i obowiązków obu stron w sposób zgodny z aktualnymi przepisami prawa.