niedziela, 26 luty 2023 16:53

Transport kruszyw i węgla. Co należy wiedzieć?

transport kruszywa transport kruszywa mat.prasowe

Kruszywa są materiałami sypkimi, mającymi zastosowanie głównie w przemyśle budowlanym do produkcji betonów i zapraw budowlanych oraz do wyrównywania nawierzchni dróg. Węgiel kamienny nie jest materiałem budowlanym, jednak jego transport, podobnie jak kruszyw, jest procesem skomplikowanym, którym powinni zajmować się profesjonaliści. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Jakie są wytyczne dotyczące bezpiecznego transportu kruszyw?

W myśl  przepisów prawa, regulujących kwestię transportu różnego rodzaju materiałów, kruszywo może być transportowane jedynie w szczelnie zamkniętej skrzyni ładunkowej, która powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający wysypanie się drobnych elementów na jezdnię. Poza tym bezpieczny transport kruszyw ma miejsce wtedy, gdy pojazd załadowany jest do granicy maksymalnej wagi załadunku, jaki może przewieźć. Kruszywo natomiast powinno być rozłożone równomiernie na wszystkich osiach pojazdu, by uniknąć przeładowania skrzyni ładunkowej. Mogłoby to w konsekwencji doprowadzić do awarii pojazdu i rozsypania się materiału.

Co jeszcze jest ważne dla bezpiecznego przewozu materiałów sypkich i węgla?

Bezpieczny transport kruszywa czy węgla zależy nie tylko od rodzaju środka transportu i odpowiedniego zabezpieczenia ładunku, ale również od doświadczenia i umiejętności kierowcy. Powinien nim być profesjonalista, który przestrzega zasad ruchu drogowego i odpowiednio reaguje w sytuacjach zagrożenia. Musi być również świadomy tego, jak jego styl prowadzenia pojazdu może oddziaływać na przewożony towar i przewidywać ewentualne konsekwencje swojego działania.

Transport drogowy kruszyw i węgla

Do przewozu kruszywa w transporcie drogowym wykorzystuje się następujące pojazdy:
ciągniki z naczepami typu wywrotka – charakteryzują się dużymi gabarytami i ładownością do 28 ton;
ciężarówki czteroosiowe – służą do transportu i rozładunku towaru do 20 ton;
ciężarówki trzyosiowe – posiadają ładowność kilkunastu ton.

Transport węgla natomiast odbywa się za pomocą wywrotek lub ciężarówek burtowych, z których węgiel łatwo można zsunąć z pojazdu na podłoże.

Jakie mogą wystąpić zagrożenia w transporcie kruszyw i węgla?

Należy pamiętać o tym, że kruszywa i węgiel są materiałami luźnymi. Nierównomierne obciążenie pojazdu może spowodować niebezpieczne usterki układu sterowniczego i doprowadzić do poważnego wypadku. Jeśli natomiast skrzynia ładunkowa jest zabezpieczona w niewłaściwy sposób drobne elementy mogą wysypywać się poza pojazd, pogarszać widoczność i przyczepność kół do jezdni, a także stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważne jest, by zarówno kruszywa jak i węgiel były chronione przed wysypywaniem się.