czwartek, 28 maj 2020 12:02

Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Unieważnienie małżeństwa kościelnego Unieważnienie małżeństwa kościelnego

Stając na ślubnym kobiercu nikt nie myśli o tym, że może stać się coś złego i konieczne okaże się unieważnienie małżeństwa.

Jednak czasami zdarzają się takie sytuacje, że małżonkowie wnoszą o rozwód cywilny. Składane są też wnioski o unieważnienie małżeństwa kościelnego. Jednak tutaj trzeba pamiętać, że sprawa wygląda nieco inaczej niż w przypadku rozwodów cywilnych. Co może być przesłanką do unieważnienia małżeństwa kościelnego?

Co może być podstawą do unieważnienia ślubu kościelnego?

To, co może być podstawą do orzeczenia nieważności ślubu kościelnego, dokładnie określono w Kodeksie Kanonicznym. Są to m.in. przeszkody zrywające kanony takie jak wiek młodociany małżonków, małżeństwo z inną osobą, impotencja czy bliskie pokrewieństwo. Unieważnienie może nastąpić również na skutek braków dotyczących zgody małżeńskiej. Tu wymienia się m.in. poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich. Warto tutaj pamiętać, że zazwyczaj sprawy tego typu są bardzo trudne. Dlatego dobrze jest skonsultować się ze specjalistą w tym zakresie np. https://www.adwokat-koscielny.com.pl/. Taki prawnik będzie dokładnie wiedział, jakie dokumenty są potrzebne do założenia sprawy i odpowiednio ją poprowadzi.

Media