czwartek, 08 marzec 2018 10:48

Przeglądy placów zabaw

Każdy rodzic wymaga tego, aby jego dziecko było w trakcie zabawy na placu zabaw bezpieczne. Wszystkie urządzenia, jakie zostały zamontowane na placu zabaw, muszą być w pełni sprawne i nie zagrażać zdrowiu i życiu dziecka.

Oczywiście mimo tego, że muszą one spełniać wyznaczone normy i kryteria, dzieci nie powinny bawić się na nich, bez opieki osoby dorosłem. Place zabaw są częstym miejscem, jakie odwiedzają rodzice z dziećmi, dochodzi tu również do niezliczonej ilości wypadków. Jednak można je ograniczyć poprzez zastosowanie się do norm i odpowiednie urządzenie tego miejsca. Place zabaw, spełniają między innymi funkcję rekreacyjną, sprzyjają rozwojowi fizycznemu, a także ich zadaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, dla użytkujących je dzieci. Projekty placów zabaw, muszą być robione w ten sposób, aby sprostać tym wymaganiom.

Jakie normy muszą spełniać place zabaw?

Wszystkie znajdujące się na placu zabaw urządzenia, położona nawierzchnia także inne wszelkiego typu wyposażenie, musi spełniać wymagania grupy norm PN-EN 1176-2009, a także normy PN-EN 1177-2009. Na wszystkich udostępnionych placach zabaw, muszą znajdować się nawierzchnie, które zamortyzują wszelkiego rodzaju upadki. Należy przy tym wyliczyć krytyczną wysokość upadku. Plac zabaw, który został stworzony w zgodzie z wszelkimi normami, dostaje certyfikat, wydany przez specjalną jednostkę. Dobrze, jeśli jest to jednostka, która posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Bardzo ważna jest regularna inspekcja placów zabaw. Obowiązkowo miejsca zabaw dzieci, muszą przechodzić kontrole, przez jakie osoby mają kompetencje w tym zakresie czynności. Norma PN-EN 1176:2009 określa, że place zabaw podlegają trzem formą inspekcji: całorocznej kontroli ogólnej, kontroli obsługi, a także oględzinom codziennym. Kontrola placów zabaw, pozwala na sprawdzenie stanu technicznego danych urządzeń i określeniu ewentualnych usterek, jakie trzeba usunąć. Informacje z każdej kontroli, zapisuje się na przykład w formie Książki Placu Zabaw. Takie place, podlegają także przeglądowi budowlanemu. Taki przegląd wykonuje się tylko raz na 5 lat. Wszystkie te przepisy prawa budowlanego, a także normy, należy zastosować, aby poziom bezpieczeństwa na placu zabaw był wystarczający.

Styl życia

  • 1