poniedziałek, 04 marzec 2019 10:39

Jak często przeglądy instalacji domowych?

Dobre funkcjonowanie różnych instalacji, które mamy w domach, warunkuje komfort ale i bezpieczeństwo naszego życia. Natomiast to funkcjonowanie zależy w ogromnej mierze o regularnych przeglądach tychże instalacji, a także szybkich naprawach ewentualnych usterek.

Postanowiliśmy więc przygotować poradnik, w którym odpowiemy jak często powinno się zlecać kontrolę poszczególnych układów i ewentualną ich konserwację.

Częstotliwość sprawdzania instalacji

Rzeczą najważniejszą są regularne kontrole i przeglądy. W przypadku wentylacji powinna być ona dokonywana raz do roku. Mowa tutaj o wizycie uprawnionego kominiarza, który za pomocą specjalnych urządzeń sprawdzi siłę ciągu w przewodzie odprowadzającym (przy kratce wywiewnej). W razie stwierdzenia niedostatecznego ciągu konieczna jest konserwacja wentylacji. Polega ona na wyczyszczeniu niesprawnego przewodu kominowego, ponieważ z czasem może się on zatkać na przykład złogami kurzu i pyłu, ewentualnie coś może wpaść do przewodu od strony dachu. Podobny rygor regularnych przeglądów tyczy się instalacji elektrycznej i gazowej. W pierwszym przypadku wymagana jest kontrola raz na pięć lat, w przypadku gazu - co rok.

Czynności sprawdzające i kontrolne

O wentylacji powiedzieliśmy przed chwilą. Często równolegle z jej sprawdzeniem mamy również wizytę gazownika - ponieważ obie te kontrole wykonywane są co roku - który dokonuje sprawdzenia szczelności instalacji. Wykonuje się to za pomocą urządzenia, które alarmuje w momencie wykrycia ulotu. Sondę urządzenia pracownik przesuwa wzdłuż rurociągu. Konserwacja instalacji gazowej, w przypadku wykrycia wycieku, polega na sprawdzeniu uszczelnień i ich ewentualnej wymianie. Instalacja elektryczna natomiast ma najdłuższy okres pomiędzy kontrolami, ponieważ jest to aż pięć lat. Jeśli jednak zauważymy złe działanie, to od razu wołajmy elektryka, ponieważ grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Regularne kontroli różnych instalacji domowych są przeprowadzane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Nie są one uciążliwe, nawet jeśli wymagane są jakieś naprawy. Jedynie konserwacja instalacji elektrycznej może powodować kłopoty, ponieważ czasami trzeba odkuć tynk, by dostać się do schowanych pod nim przewodów i je zreperować. Pamiętajmy jednak, że zdrowie i życie jest najważniejsze.

Technologia

  • 1