poniedziałek, 16 grudzień 2019 13:00

Jakie jest zastosowanie fotogrametrii z drona?

Fotogrametria z drona Fotogrametria z drona

Bezzałogowe statki powietrzne zwane dronami coraz częściej wykorzystuje się w fotogrametrii. A czym ona jest i do czego się ją stosuje? Przeczytaj poniższy artykuł.

 

Czym jest fotogrametria z drona? 

Fotogrametria jest techniką, która pozwala na odtworzenie trójwymiarowych kształtów, rozmiarów oraz wzajemnego położenia obiektów z wykorzystaniem zdjęć. Najczęściej wykorzystuje się fotogrametrię niskiego pułapu z zastosowaniem dronów czyli bezzałogowych statków powietrznych. Drugą metodą jest fotogrametria naziemna bliskiego zasięgu. Połączenie obu technik pozwala zobrazować obszary niedostępne dla drona. Dzięki jego zastosowaniu w krótkim  czasie można uzyskać informacje na temat obszaru liczącego nawet kilkaset tysięcy hektarów. Bardzo często końcowym produktem powstałym dzięki fotogrametrii z drona jest ortofotomapa. 

A czym jest fotogrametria niskiego pułapu? Zajmuje się ona pozyskiwaniem i opracowywaniem fotografii z kamer umieszczonych na pokładzie bezzałogowych statków latających. Fotogrametria z drona jest wykorzystywana wtedy, kiedy zachodzi potrzeba stworzenia opracowania fotogrametrycznego o wysokiej rozdzielczości obejmującego mały obszar. Popularnym rodzajem fotogrametrii z drona są pomiary objętości mas ziemnych (składowisk, zwałowisk, hałd), modele budynku ze zdjęć lub ortofotomapa. 

Jakie zalety ma fotogrametria z drona?

Fotogrametria z drona ma liczne zalety, do których należą: 

 • ilość pozyskanych danych
 • forma pozyskiwania informacji
 • szybkość pomiaru dużych obszarów
 • przystępna wizualnie forma
 • rozpoczęcie procesu projektowania przed sporządzeniem mapy do celów projektowych lub pozyskania materiałów geodezyjnych
 • szybkie szacowanie wiarygodnych przedmiarów, które pomaga zredukować koszty
 • dokładność pomiaru zwłaszcza przy dużej liczbie fotopunktów
 • bezinwazyjne pomiary w trudno dostępnych terenach (tam gdzie misja dronem jest konieczna)

Fotogrametria z drona a numeryczny model terenu

Fotogrametria z drona znajduje zastosowanie szczególnie tam, gdzie pomiar metodami klasycznymi jest utrudniony lub wręcz niemożliwy. Dzięki tej metodzie można pozyskać informacje o trójwymiarowości ukształtowania bardzo skomplikowanych terenów takich jak kopalnie odkrywkowe lub hałdy. To podejście pozwala uzyskać ciągły obraz terenu w postaci chmury punktów 3D, które są tak gęste, że sprawiają wrażenie powierzchni ciągłej bardzo dokładnie odwzorowanej. A już na pewno jest to lepszy sposób niż klasyczne metody. Chmurę punktów przetwarza się na numeryczny model terenu w postaci siatki TIN wykorzystywanej do pomiarów inżynierskich (głównie pomiarów objętości). Dokładność obliczeń zależy tu od wielkości piksela. Sam natomiast proces tworzenia modelu 3D z wykorzystaniem drona można podzielić na etapy takie jak planowanie misji drona, fotografowanie z drona, generowanie modelu 3D. Generowanie modelu 3D odbywa się za pomocą specjalnego oprogramowania, do którego zostają zaimportowane zdjęcia z nalotów fotogrametrycznych. 

Fotogrametria z drona - zastosowanie

Fotogrametria z drona ma liczne zastosowania. Wśród nich są: 

 • górnictwo odkrywkowe
 • górnictwo węgla kamiennego
 • budownictwo
 • obliczanie objętości materiałów sypkich i precyzyjne określanie współczynnika gęstości objętościowej
 • projektowanie
 • szacowanie szkód łowieckich
 • archeologia
 • inwentaryzacje zabytków
 • specjalistyczne inspekcje

Technologia

 • 1