czwartek, 05 grudzień 2019 11:48

Konserwacja czyli działania zmierzające do poprawy stanu budynków

Konserwacja bydynków Konserwacja bydynków

Każdy budynek, nawet najnowszy za kilka, kilkanaście lat będzie wymagał poprawy i wykonania niezbędnych napraw. Takie działania noszą nazwę konserwacji budynków. Są one przeprowadzane cyklicznie, co jakiś czas lub według potrzeb. Konserwacja nieruchomości jest wykonywana w celu zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, które uważane jest za priorytet.

 

Kolejno działania te są niezbędne, aby budynek pełnił nadal określoną funkcję, często dużą rolę odgrywa także zapewnienie estetyki budynku, szczególnie gdy jest to reprezentatywna budowla miasta. Często pojęcie to mylone jest z definicją remontu, a zatem czym jest konserwacja budynków i jakie działania wchodzą w jej skład? 

Konserwacja budynków, a remont

Te dwa pojęcia różnią się przede wszystkim zakresem robót budowlanych wyszczególnionych w Prawie Budowlanym. Remont to prace przeprowadzane na istniejącym budynku, a ich głównym celem jest przywrócenie stanu pierwotnego budynku lub zwiększenie jego atrakcyjności. Podczas remontu dopuszczalne jest używanie środków, z których wcześniej nie korzystano, a jego zakres dzieli się na trzy rodzaje prac: 
-prace bieżące, np. wymiana zniszczonych płytek, 
-prace interwencyjne, wykonywane ze względu na niespodziewane wydarzenie, np. wymiana pękniętego rurociągu, 
-prace kapitalne (tzw. generalny remont).
Prace remontowe często wymagają zgłoszenia do starostwa, np. w przypadku zmiany liczby okien czy dobudowaniu pomieszczenia. 

Konserwacja budynków w praktyce oznacza techniczne utrzymanie nieruchomości, którego zadaniem jest przedłużenie żywotności obiektów w stanie obecnym. Prace konserwacyjne mają za zadanie dbać o funkcjonalność budynków oraz opóźnić zużycie elementów, a ich zakres jest dużo mniejszy niż prac remontowych. 

Zakres prac konserwacyjnych

Konserwacja budynków to przede wszystkim usuwanie zanieczyszczeń z nieruchomości, np. z graffiti oraz przyszłe ich zabezpieczanie. W skład działań wchodzi również naprawa przeciekających dachów, uszczelnianie budynku, a także renowacja elewacji oraz usuwanie grzybów i wilgoci. Konserwacja reprezentatywnych budynków miasta o znaczeniu historycznym przeprowadzana jest pod nadzorem konserwatora zabytków, więc te działania przebiegają w ściśle określony sposób podyktowany wymogami prawnymi. 

Megadex - profesjonalna konserwacja budynków.

Technologia

  • 1