czwartek, 08 marzec 2018 11:40

Konserwacja ekonomiczna czy praktyczna?

Usługi konserwacyjne kojarzą się nam z powszechnym użytkowaniem.

Mają zapewnić dłuższą żywotność instalacji (lub sprzętu). Najczęściej do wykonania przeglądu potrzebne jest odpowiednie wykształcenie. Uprawnienia pozwalają na czerpanie korzyści z tytułu działań serwisowych.

Co się serwisuje?

Rynek jest bardzo rozległy oraz pozwala na konserwację w szerokim zakresie. Najbardziej znane okazuje się sprawdzanie rozmaitych instalacji. Wymienić możemy tu chociażby centralne ogrzewanie, wentylację, klimatyzację czy też systemy elektryczne.

Każda usługa przebiega nieco inaczej. Konserwacja wentylacji pozwoli na prawidłową cyrkulację powietrza oraz udrożni kanały. Przy klimatyzacji bada się szczelność oraz ilość czynnika chłodniczego. Sprawdza również połączenia pod kątem ich stabilności (oraz wytrzymałości termicznej). Najbardziej zaawansowane przeglądy wymagają użycia kamer termowizyjnych.

W zależności od użytych technik, zmieniają się również koszty działań serwisowych. Niektóre z nich są tylko dodatkiem do miesięcznego budżetu. Przy kompleksowym sprawdzeniu dla dużego budynku, nie sposób nie zauważyć kosztów konserwacyjnych. Sytuacja się pogarsza, gdy prowadzą one do nieuchronnych napraw...

Potrzebna czynność czy napędzenie koniunktury?

Przeglądy są częścią opieki pogwarancyjnej. Konserwacja pozwala na prawidłowe, bezpieczne użytkowanie. Badana jest również wydajność systemu. Mimo tych zalet, wiele osób neguje celowość tego typu działań. Serwisanci są w ich odczuciu pracownikami nastawionymi na zysk. Ich działania z kolei, nie wpływają na ogólny poziom bezpieczeństwa.

Zdaje się, że konserwacja jest jednak potrzebna. Zwłaszcza przy ryzykownych instalacjach, bezpośrednio zagrażających użytkownikom. Wyobraźmy sobie niesprawdzoną instalację gazową, która następnie wybucha. Podobnie wyglądałby pożar w dużym budynku, gdzie znajdują się gaśnice o niesprawdzonym działaniu.

Usługi konserwacyjne prowadzą do dodatkowych kosztów, ale również stanowią realną formę oceny wydajności. Drobne usterki wykryte podczas przeglądów, pozwalają z kolei na mało inwazyjne naprawy. Każda usterka rozrasta się z czasem. Dlatego też mała wymiana może po roku doprowadzić do kompleksowych strat. Lepiej ,,ugasić" zagrożenie w zarodku.

Technologia

  • 1