czwartek, 05 grudzień 2019 16:05

Kultura, a technologia.

Systemy audio Systemy audio

Kino, teatr, koncert czy wydarzenie kulturowe. Obecnie ogromną rolę w tych dziedzinach oprócz zasobów ludzkich w postaci aktorów czy konferansjerów odgrywa także technologia, pozwalająca zmaksymalizować wrażenia wizualnie i dźwiękowe, przez co odbiór widowiska jest o wiele lepszy.

Elektronika jest niestety bardzo delikatna, a w trakcie trwania wydarzenia nie może być mowy o żadnych awariach czy komplikacjach związanych z jej wykorzystaniem.

Dlatego wraz ze zwiększeniem znaczenia technologi, rodzi się też potrzeba zatrudniania serwisu systemów audiowizualnych, którego zadaniem jest wyeliminowanie wszelkich awarii urządzeń i dopilnowanie aby działały one sprawnie - zaspokajając potrzeby danego wydarzenia. Jeśli chodzi o małe uroczystości, zadanie to nie jest wyjątkowo trudne, toteż nie ma potrzeby zatrudniania więcej niż kilku osób, które są uniwersalnymi specjalistami w tej dziedzinie.

Co jednak w przypadku kiedy mamy do czynienia z ogólnopolską galą lub koncertem sławnego na cały świat zespołu, na który przychodzą tysiące ludzi? W takiej sytuacji najczęściej zatrudniane są osobne brygady - oddzielny zespół odpowiedzialny za serwis systemów nagłośnienia, jeszcze inny odpowiedzialny za efekty wizualne i kolejny, którego zadaniem jest dopilnowanie kwestii związanych ze światłem. Taki podział obowiązków jest co prawda kosztownym rozwiązaniem, ale też bardzo skutecznym - dlatego przy wydarzeniach na wielką skalę właśnie taki sposób realizacji sprawdza się najlepiej. Dzięki współpracy wielu osób, które nieustannie czuwają nad sprawnością wszystkich tych systemów my jako uczestnicy możemy w stu procentach cieszyć się swoją obecnością na miejscu i efektami audiowizualnymi, a nasz odbiór nie jest zaburzany przez ekran z zakłóceniami czy sprzęgający mikrofon lub mikroport.

Swoją drogą, mimo tego, że znaczenie technologii dla wszelkiego rodzaju wydarzeń masowych już jest ogromne, to cały czas się ono zwiększa. Przez to pozycja tej branży staje się coraz istotniejsza ogólnie dla gospodarki - stwarza to zapotrzebowanie na różnego rodzaju specjalistów w tej dziedzinie, co daje z kolei szansę na rozwój właśnie samej gospodarki. Pozostaje więc chyba liczyć na to, że sytuacja dalej będzie zmierzać w tym kierunku.

Q Fidelity - profesjonalna konserwacja sprzętu AV.

Technologia

  • 1