piątek, 25 maj 2018 05:57

Pomiar natężenia oświetlenia - najważniejsze zasady

Realizacja czynności związanych z pomiarem natężenia oświetlenia wiąże się z określonymi, proceduralnymi zasadami. Kto może je przeprowadzać? Na jakich zasadach można to robić i wreszcie - czym wykonuje się takie pomiary? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w poniższym artykule.

Czym jest natężenie oświetlenia?

Natężenie oświetlenia to - w pewnym uproszczeniu - parametr, który określa ilość światła emitowanego przez źródło i odbijanego przez otoczenie w konkretnym miejscu. Badanie to wykonuje się za pomocą luksomierza. Pomiary oświetlenia wykonuje się za pomocą specjalnej głowicy, z której wyniki - zwykle w postaci sygnału cyfrowego - są przetwarzane w przetworniku i wyświetlane na ekranie.

Po co wykonywać pomiary natężenia oświetlenia?

Pomiary oświetlenia wykonuje się najczęściej na stanowiskach pracy, jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia co do nieodpowiedniego ich oświetlenia. W przepisach regulujących kwestie z nimi związane nie ma konkretnych zapisów, określających kto może je wykonywać. Często to pracodawca (o ile posiada swój własny luksomierz) może zrealizować je na własną rękę. Najczęściej jednak pomiary oświetlenia wykonuje laboratorium środowiskowe takie jak smc-bhp.pl, czyli zewnętrzna, przeznaczona do takich zadań firma.

Co ważne, wynik pomiarów jest wiążący zarówno dla pracodawcy, jak i zewnętrznych, kontrolujących go organów. Udokumentowane pomiary natężenia oświetlenia są ważne przez cały czas, o ile nie doszło do zmian w obrębie instalacji świetlnych na danym stanowisku. Wtedy należy przeprowadzić je jeszcze raz.

Podstawowe zasady pomiaru

  • Przed pomiarem należy sprawdzić czystość głowicy.
  • Osoba dokonująca pomiarów nie może pod żadnym względem zasłaniać źródła światła!
  • Przed pomiarem należy zasłonić głowicę i sprawdzić, czy urządzenie pomiarowe wykazuje 0.
  • Pomiary powinny być wykonywane z zasłoniętymi oknami, z wykluczeniem światła dziennego.
  • Luksomierz wykorzystywany w pomiarach musi mieć aktualne świadectwo wzorcowania.


Podsumowując, pomiary oświetlenia to nie tylko kolejne badanie, ale przede wszystkim niezbędny krok w ochronie zdrowia pracowników

Technologia

  • 1