czwartek, 28 listopad 2019 16:19

Sztuczna Inteligencja - Wpływ na nasze życie

Sztuczna inteligencja Sztuczna inteligencja

 Możliwości stwarzane przez nowoczesne technologie skupiają swą uwagę na ułatwianiu życia człowieka w wielu obszarach. Od kilku lat trend zmierza ku automatyzacji większości czynności, które mają na celu poprawę efektywności, eliminacje błędów związanych z czynnikiem ludzkim oraz ogólny wzrost rozwoju technologicznego. Jednym z kluczowych zagadnień w tej materii jest Sztuczna Inteligencja (SI).

 Co to jest Sztuczna Inteligencja 

     Sztuczna Inteligencja jest technologią, która za obszar badań wzięła sobie określanie procesów odpowiedzialnych za logiczne myślenie człowieka, ciągi przyczynowo-skutkowe oraz inteligencję ogólnie, oraz wystandaryzowanie tych procesów wykorzystując algorytmy. Algorytmy te mają za cel realizować czynności, które są domeną człowieka myślącego. Dzięki tym cechom Sztuczna Inteligencja jest zdolna analizować problemy, rozwiązywać je, planować oraz dostosowywać się do zmieniających warunków. Geneza prac nad Sztuczną Inteligencją sięga okresu II wojny światowej, kiedy to angielski uczony Alan Turing prowadził badania, na podstawie którego zespół kryptologów oraz matematyków stworzyły maszynę zdolną rozszyfrowywać niemieckie kody Enigmy. Było to pierwsze wykorzystanie potencjału algorytmów, które w dużej mierze zadecydowało o powodzeniu wielu operacji wojennych. 

Gdzie jest wykorzystywana Sztuczna Inteligencja 

     Sztuczna Inteligencja obecnie wykorzystywana jest w praktycznie każdej branży. Wykorzystywanie samouczących się maszyn w znacznym stopniu zwiększa efektywność wielu procesów oraz minimalizuje czynnik ludzki. Doskonałym przykładem jest branża Ochrony zdrowia, gdzie coraz częstszym lekarzem pierwszego kontaktu zostaje Sztuczna Inteligencja zaszyta w aplikacje firm świadczących usługi służby zdrowia. Aplikacja ta na podstawie podanych przez pacjenta objawów jest w stanie przeanalizować zgromadzone zasoby danych oraz sformułować jednoznaczną diagnozę wraz z informacją, jakie leki poprawią stan zdrowia. Wsparcie Sztucznej Inteligencji jest też widoczne w sektorze edukacji. Wiele platform E-learningowych proponuje uczniom dostęp do chatbota, który automatycznie odpowiada na pytania zadane przez uczniów. 

Jak Sztuczna Inteligencja zmieni nasze życie 

     Należy mieć pewność, że Sztuczna Inteligencja coraz bardziej będzie wkraczała w naszą codzienność. Już teraz nie możemy wyobrazić sobie wielu procesów bez wsparcia maszyn i algorytmów zarządzania nimi. Sztuczna Inteligencja może znacznie ułatwić nasze życie wyręczając nas w przykrych obowiązkach, dzięki czemu możemy spędzić czas z najbliższymi. By dowiedzieć się więcej o wpływie Sztucznej Inteligencji na nasze życie, warto zwrócić uwagę na Webinaria MIT oraz   "Harvard Business Review Polska" prowadzone przez ICAN Institute, które w znaczny sposób poruszają temat Sztucznej Inteligencji. 

Technologia

  • 1