wtorek, 07 styczeń 2020 12:20

Zabezpieczenie miejsca prac budowlano remontowych

 zabezpieczenia na terenie placu budowy zabezpieczenia na terenie placu budowy

Prace remontowo-budowlane często wiążą się z wykonywaniem niebezpiecznych czynności. Wtedy łatwo o nieszczęście. Jak można zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadku w czasie robót tego typu? Ogromne znaczenie ma to, w jaki sposób będzie zabezpieczony teren wykonywania prac, zarówno we wnętrzach budynku, jak i na rozległych placach budowy.

 

Gdzie szukać informacji na temat prawidłowych zabezpieczeń miejsc wykonywania prac remontowo-budowlanych?

Kwestie związane z bezpieczeństwem na terenie miejsc budowy, a także wykonywania różnego rodzaju prac remontowo-budowlanych uregulowane są przepisami prawnymi. To właśnie tam należy szukać informacji dotyczących prawidłowego przygotowania placu budowy, czy przestrzeni, gdzie wykonuje się zaawansowane prace remontowe. Głównym dokumentem jest tutaj ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Kolejne to m.in. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, a także ustawa z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na terenie budowy poruszane były również w rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Infrastruktury.

Jakie są podstawowe zabezpieczenia na terenie placu budowy lub miejsca wykonywania prac remontowych?

Przede wszystkim należy odpowiednio zabezpieczyć miejsce wykonywania prac remontowych czy budowlanych. Szczególnie jeżeli planowana jest również rozbiórka elementów, a także montaż nowych. Miejsce to powinno być także odpowiednio oznakowane (w widocznym miejscu musi być umieszczona tablica informacyjna). Wstęp powinny mieć tylko osoby upoważnione. Pomocne w odgrodzeniu terenu budowy mogą być m.in. specjalne bariery drogowe o różnej formie. Powinny one mieć także wyrazisty kolor. Zazwyczaj jest to kolor żółty lub biało-czerwony.

Inwestor powinien zapewnić dla osób wykonujących pracę na terenie budowy wszelkie możliwe przedmioty mające na celu ochronę ich życia i zdrowia. Przykładowo kaski, a także zabezpieczenia do prac na wysokościach. W przypadku prac wykonywanych na wysokościach, bardzo ważne jest także to, aby rusztowanie, na jakim będą pracować robotnicy, było wykonane w prawidłowy sposób oraz zamocowane do elewacji budynku.

Trzeba również pamiętać o tym, że na bezpieczeństwo pracowników wpływ będzie miało to, z jakich narzędzi będą korzystać i z jakimi materiałami przyjdzie im pracować. Narzędzia powinny mieć odpowiednie certyfikaty i być wykonane z bezpiecznych materiałów. W przypadku narzędzi elektrycznych, istotne jest to, aby miały zabezpieczenia przeciwwilgociowe oraz były w dobrym stanie technicznym. Zarówno materiały budowlane, jak i narzędzia powinny być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami.

Na bezpieczeństwo w miejscu wykonywania prac remontowo-budowlanych wpływ ma także prawidłowe oświetlenie. Nie może ono powodować powstawania długich cieni, ani razić w oczy. Nie powinno też powodować zjawiska olśnienia np. poprzez odbijanie się od błyszczących powierzchni.

Informacje o budowie znajdziesz także na https://eko-wind.pl . Architektura | budowanictwo | dom

Technologia

  • 1