wtorek, 01 październik 2019 09:13

Jak działa ocena ryzyka w normie ISO 9001:2015

Norma ISO Norma ISO

Dobre zaplanowany System Zarządzania Jakością umożliwia przedsiębiorstwu osiągać zamierzone cele, doskonalić procesy oraz zmaksymalizować określone skutki tych działań i zapobiegać wystąpieniu niepożądanych.

Oprócz powyższych norma ISO 9001:2015 bazuje na ocenie ryzyka i szans.

Wymagania normy, a rzeczywistość   

W zarządzanie przedsiębiorstwem wpisane jest pewne ryzyko. Bez jego podjęcia nie uzyskamy szansy na dalszy rozwój. Świadomość istnienia i umiejętność zidentyfikowania ryzyka oraz przewidywanie jego skutków jest jednym z elementów spełnienia wymagania normy ISO 9001:2015. Wystarczy je dobrze opisać i uwzględnić schemat postępowania w sytuacjach, gdy one wystąpią. Norma nie podaje, w jaki sposób należy to robić. Identyfikacja ryzyka powinna być wpisana w proces planowania i oceniana podczas testowania całego procesu, na którą składa się kilka kluczowych etapów. 

Identyfikacja ryzyka – etapy   

Pierwszy etap to zidentyfikowanie szans i zagrożeń dla procesu. Wyróżniamy zagrożenia zewnętrzne (konkurencja) i wewnętrzne (częste awarie maszyn), które mogą niekorzystnie wpłynąć na przebieg procesu. Natomiast szanse to wszelkie korzystne sytuacje umożliwiające rozwój i doskonalenie. Zarówno jednych, jak i drugich, nie należy bagatelizować, gdyż są to elementy zmienne i należy je nieustannie kontrolować.  

Drugi etap to ustalenie prawdopodobieństwa i skutków szans i zagrożeń. Metoda opiera się na ich ocenie za pomocą pięciostopniowej skali. Po jej określeniu następuje trzeci etap, czyli ocena ryzyka i szans w oparciu o prawdopodobieństwo i skutki, na podstawie której oblicza się ryzyko i wyznacza parametr istotności. Im jest on większy, tym ryzyko ma istotne znaczenie i konieczność wprowadzenia działań korygujących i zapobiegawczych jest niezbędna dla prawidłowości przebiegu procesu. 

Chcesz wiedzieć więcej o jakości i normie ISO 9001? Odwiedź stronę https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/quality

 

Biznes

  • 1