piątek, 06 wrzesień 2019 17:16

Mapa zasadnicza Warszawy

Mapa zasadnicza Warszawy Mapa zasadnicza Warszawy

Każdy, kto na terenie Warszawy zamierza wybudować swój wymarzony dom, musi pozyskać dwie mapy.

Jest to: mapa zasadnicza Warszawy i mapa sytuacyjno – wysokościowa obszaru na którym budowana będzie nieruchomość. Czym różnią się te dwie mapy i jak je pozyskać?

Mapa zasadnicza Warszawa 

Choć mapy zasadnicze są rzadko aktualizowane, to jednak bez nich nie rozpoczniemy procesu budowy domu. Mapa zasadnicza ma charakter bardziej poglądowy i informacyjny, nie mniej jednak jest pierwszą mapą, którą musimy pozyskać, starając się o zezwolenie na budowę domu. 


Mapa zasadnicza przedstawia:

  • ukształtowanie i zagospodarowanie poszczególnego terenu (chodniki, tereny zielone, parkingi, itd.),
  • granice działek, 
  • uzbrojenie terenu (media). 

Mapa zasadnicza Warszawy dostępna jest w każdym  urzędzie kartografii i geodezji. Na podstawie tej mapy tworzy się bardziej dokładną i aktualną mapę czyli sytuacyjno – wysokościową. Dlatego w pierwszym etapie konieczny jest wyrys właśnie mapy zasadniczej. 

 

Mapa sytuacyjno – wysokościowa a mapa zasadnicza

Choć mapa sytuacyjno – wysokościowa jest kopią mapy zasadniczej, to jednak te dwie mapy różnią się od siebie i to znacznie. Przede wszystkim:

  1. mapa sytuacyjno – wysokościowa musi zostać wykonana przez konkretnego geodetę. Takie mapy szybko i rzetelnie na terenie Warszawy zrealizuje dla Państwa firma Geo – Osnowa. 
  2. Termin ważności. Mapa zasadnicza nie jest aktualizowana i często nie zawiera najnowszych zmian pod względem uksztaltowania czy uzbrojenia terenu. Mapa do celów projektowych jest ważna najczęściej tylko przez trzy miesiące od czasu jej sporządzenia.
  3. Informacje zawarte na mapie. Mapa do celów projektowych musi odzwierciedlać aktualny stan zagospodarowania terenu, na którym planujemy rozpocząć budowę, podczas gdy na mapie zasadniczej zmiany nie są nanoszone często przez wiele lat.

Mapa sytuacyjno – wysokościowa a mapa zasadnicza różni się więc pod wieloma względami, także pod względem kosztu i czasu uzyskania poszczególnego dokumentu.  


Mapa zasadnicza w Warszawie – cena

O ile w przypadku mapy zasadniczej potrzebujemy jedynie kopii czy wyrysu poszczególnej części terenu, o tyle mapa sytuacyjno – wysokościowa musi zostać opracowana w najmniejszych detalach przez geodetę. To znajduje swoje odzwierciedlenie także w cenie. Taką mapę zasadniczą w ciągu kilku dni uzyskamy albo:

  • we właściwym urzędzie geodezji i kartografii, składając wcześniej odpowiedni wniosek,
  • za pośrednictwem firmy Geo – Osnowa w Warszawie. 

Cena mapy zasadniczej w Warszawie to koszt między 70 a 160 złotych. Jeśli chcemy zaoszczędzić sobie formalności, to wyrys z mapy zasadniczej możemy zlecić od razu firmie geodezyjnej, która opracuje dla nas w przyszłości mapę sytuacyjno – wysokościową.

Biznes

  • 1