czwartek, 08 marzec 2018 11:29

Co powinieneś wiedzieć na temat armatury przemysłowej oraz spożywczej?

W wielu zakładach produkcyjnych korzysta się z różnego rodzaju armatur. Są to bardzo ważne urządzenia. Bez ich pracy oraz posiadania produkcja jest niemożliwa.

ziś nieco opowiemy o armaturach, stosowanych w przemyśle spożywczym.

Wszystkie armatury spożywcze są wykonywane z obrabiarek metalu sterowanych numerycznie. Obrabiarki tego typu potrafią z odpowiednich metali stworzyć naprawdę dokładne elementy każdej armatury.

W skład każdej armatury przemysłowej wchodzi wiele istotnych elementów. Na przykład armatura spożywcza musi składać się z następujących elementów tj. zawory, złącza, uszczelki, końcówki, kurki oraz włazy.

Opis podanych elementów:

Zawór - urządzenie do regulacji przepływu substancji płynnych. Do najczęściej stosowanych zaworów zalicza się zawór kulowy, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, zawory klapowe, odpowietrzające i inne. 

Złącze - elementy, łączące poszczególne elementy instalacji. W rodzajach złącz znajdziemy między innymi złącza redukcyjne, kołnierzowe, klamrowe albo skręcane.

Uszczelki - różnego rodzaju elementy, służące do zabezpieczenia połączeń. Uszczelki w armaturze przemysłowej są wykonane z gumy o charakterystycznym pierścieniowatym kształcie.

Włazy - otwory, w których szczelnie zamknięte są elementy armatury. We włazach najczęściej zamyka się rury. Włazy mogą przybierać kształt kulisty, owalny, kwadratowy bądź prostokątny.

Przy kupnie armatury spożywczej należy zwrócić uwagę na jej wykonanie. Materiały jakie wykorzystano przy produkcji muszą posiadać atest dopuszczający do kontaktu z żywnością. Jeśli takiego atestu nie posiadają nie mogą być stosowane w zakładach przemysłu spożywczego. Jedynie mogą mieć zastosowanie jako armatura przemysłowa dla budownictwa, motoryzacji czy przemysłu maszynowego. Należy dodać, że armatura spożywcza powinna być wykonana z odpowiedniego rodzaju stali odpornej na działanie kwasów. W skład instalacji tego typu wchodzą drobne elementy takie jak śruby kwasoodporne czy nakładki. Kolejną ważną cechą tego typu armatury spożywczej jest nierdzewność. Tu również wchodzą śruby nierdzewne i inne elementy instalacyjne. Dobrze jest, gdy elementy armatury łączą w sobie dwie cechy: kwasoodporność oraz nierdzewność.

Technologia

  • 1